در چنین روزی در سال ٢٠٠٩ كریستیانو اول گل رسمی خود را با لباس رئال مادرید به دپورتیوو لاكرونیا زد.