دو سال پیش مانند چنین روزی، رئال مادرید ژابی ژابی آلونسو رو به مبلغ 10 میلیون یورو به بایرن مونیخ فروخت.